Author Archives: raskoll

Един ден в Странджа

Атанасовско Езеро – Солниците. Преди и След Залез

Залез в село Бата

2 Морски Залеза, 1 Морски Изгрев

Витоша. с.Ярлово – вр.Ярловски Купен – вр.Скопарник – з.Синята Стрела – с.Железница

Рила. с.Боровец – вр.Сталин – с.Боровец

Витоша. Река Бистрица

Витоша. с.Кладница (река Йордан) – Черни Връх – с.Бистрица

Стара Планина. Източна Стара Планина – Гьозтепе, Козичино, Плазовец

Витоша. Янчовска и Старата Река