Tag Archives: Витоша

Слънчев Водопад


Чудото на Кладница

Река Струма

Есенна Река

Нощ на Черни Връх


Залез на Витоша

16ти и 17ти Септември

Витоша. с.Ярлово – вр.Ярловски Купен – вр.Скопарник – з.Синята Стрела – с.Железница

Витоша. Река Бистрица

Витоша. с.Кладница (река Йордан) – Черни Връх – с.Бистрица