Tag Archives: зима

Витоша. Голи Връх – Камен Дел – Торфеното Бранище – Голи Връх

Стара Планина. Врачански Балкан. с.Зверино – вр.Яворец – с.Зверино

Витоша. Голи Връх – Черни Връх – вр.Сопарник – вр.Безименен – с.Железница

Стара Планина /Врачански Балкан/. с.Оплетня-вр.Бегличка Могила-с.Миланово-с.Г.Лакатник

8 часа от Оплетня до Лакатник

Стара Планина. с.Владо Тричков – вр.Могилата – с.Луково